- Σφήκας Παρασκευάς
Διευθυντής ΙΕΣΕ,
Καθηγητής, Τομέας Πυρηνικής και Στοιχ. Σωματιδίων,
ΕΚΠΑ

(download CV)
Πεδίο Έρευνας
Φυσική Υψηλών Ενεργειών
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Ο κος Σφήκας μελετάει τα στοιχειώδη σωμάτια και τις αλληλεπιδράσεις τους μέσω αδρονικών συγκρούσεων: πρωτονίων-αντιπρωτονίων στους επιταχυντές SPS (CERN) και Tevatron (Fermilab) στο παρελθόν, και πρωτονίων-πρωτονίων στον επιταχυντή LHC στο CERN. Μαζί με τους συνεργάτες του στο πείραμα CMS, ελπίζουν να εξιχνιάσουν τον μηχανισμό αυθόρμητης διάσπασης της ηλεκτρασθενούς αλληλεπίδρασης (που στο Καθιερωμένο Πρότυπο οφείλεται στον "μηχανισμό Higgs") και να διερευνήσουν την πιθανή ύπαρξη νέας φυσικής (π.χ. της υπερσυμμετρίας) πέραν του Καθιερωμένου Προτύπου.
Βιογραφικά Στοιχεία
Ο Καθηγητής Σφήκας έλαβε το PhD του από το MIT εργαζόμενος στο πείραμα UA1, μελετώντας την παραγωγή πολλαπλών πιδάκων σωματιδίων και αναζητώντας νέους συντονισμούς που αποδιεγείρονται σε πίδακες. Μετά το PhD, παρέμεινε στο UA1 για ακόμη δύο έτη, ως επιστημονικός συνεργάτης του CERN, μελετώντας την παραγωγή των κουάρκς Bottom και Top. Το 1990 μεταφέρθηκε στις ΗΠΑ και στο εργαστήριο Fermilab στο πείραμα CDF ως Wilson Fellow. Το 1991, επέστρεψε στο ΜΙΤ, αρχικά ως Επίκουρος Καθηγητής, λαμβάνοντας τον τίτλο του Καθηγητή το 1997. Το MIT προσχώρησε στο CDF ως νέο ίδρυμα, αναλαμβάνοντας την ευθύνη ενός τελικού καλορίμετρου, το σύστημα λήψης δεδομένων και το σκανδαλισμό τρίτου επιπέδου. Επίσης, η ομάδα του MIT συνεισέφερε στην ανακάλυψη του top κουάρκ, καθώς και σε καθοριστικές μετρήσεις σε Φυσική σωματίων B.

Άρχισε τη συνεργασία του με το CMS to 1994, μαζί με το πρώτο κύμα ιδρυμάτων από τις ΗΠΑ, αρχικά εργαζόμενος στην ανάπτυξη του συστήματος DAQ και του σκανδαλισμού Υψηλού επιπέδου, ενώ κατόπιν συνέχισε με τη δημιουργία των ομάδων Λογισμικού και Φυσικής (Physics Reconstruction and Selection). Αργότερα μετακινήθηκε στο CERN, αποσυρόμενος από το CDF για να επικεντρωθεί πλήρως στο CMS (έφυγε επίσης από το MIT το 2002, λαμβάνοντας θέση Καθηγητή στο Παν/μιο Αθηνών στην ίδια χρονιά). Έκτοτε έχει υπηρετήσει στο CMS ως προϊστάμενος του έργου PRS (2001-2004), του έργου CPT (2005-2006) και, τέλος, ως Συντονιστής του προγράμματος Φυσικής για την τριετία 2007-2009. Είναι ενεργός στις αναζητήσεις Υπερσυμμετρίας. Την παρούσα περίοδο τελεί χρέη Προέδρου της Επιτροπής δημοσιεύσεων του CMS, ενώ είναι ο Πρόεδρος του Τομέα Υψηλών Ενεργειών και Σωματιδιακής Φυσικής της ΕυρωπαΪκής Κοινότητας Φυσικών (EPS).
Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις (κατά τη λήψη δεδομένων στο LHC)
  • CMS Collaboration, "Search for supersymmetry in all-hadronic events with αT", Phys.Rev.Lett.107:221804, 2011; hep-ex:1109.2352
  • CMS Collaboration, "Search for supersymmetry in pp collisions at √s=7 TeV in events with a single lepton, jets, and missing transverse momentum", JHEP 1108:156, 2011; hep-ex:1107.1870
  • CMS Collaboration, "Search for Supersymmetry in pp Collisions at 7 TeV in Events with Jets and Missing Transverse Energy", Phys.Lett. B698: 196, 2011; hep-ex:1101.1628
  • CMS Collaboration, "Measurement of the Polarization of W Bosons with Large Transverse Momenta in W+Jets Events at the LHC", Phys.Rev.Lett 107: 021802, 2011; hep-ex:1104.3829
Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις (πριν τη λήψη δεδομένων στο LHC)
  • CMS Collaboration, "The CMS experiment at the CERN LHC", JINST 0803:S08004, 2008.
  • CMS Collaboration, "CMS technical design report, volume II: Physics performance.", J.Phys.G34:995-1579, 2007.
  • D. Froidevaux and P. Sphicas, "General-purpose detectors for the Large Hadron Collider", Ann.Rev.Nucl.Part.Sci.56:375-440, 2006.
  • J.A. Aguilar-Saavedra et al. "Supersymmetry parameter analysis: SPA convention and project.", Eur.Phys.J.C46:43-60,2006..
  • F. Abe et al. (CDF Collaboration), "Observation of top quark production in p-anti-p collisions", Phys.Rev.Lett.74:2626-2631, 1995.
  • F. Abe et al. (CDF Collaboration) "J/psi & psi(2S) production in p anti-p collisions at s**(1/2) = 1.8-TeV", Phys.Rev.Lett.79:572-577, 1997
(rev. 6/2012)